Tính tuổi thai theo ngày quan hệ có chính xác không?

0974 170 468